Curtea de Justiție a Uniunii Europene a lansat pe Joi, 18 decembrie 2014, Hotărârea în cazul C-364/13.

Un organism aflat în imposibilitatea de a evolua într-o ființă umană, nu este un embrion uman în sensul Directivei privind protecția juridică a invențiilor biotehnologice.

Prin urmare, utilizările unui astfel de organism în scopuri industriale sau comerciale pot, în principiu, să fie brevetabile.

Directiva privind protecția juridică a invențiilor biotehnologice prevede faptul că utilizările embrionilor umani în scopuri industriale sau comerciale nu sunt brevetabile.

In Hotărârea Brüstle din 18 octombrie 2011, Curtea a considerat că termenul de  “embrion uman” include ovulele umane nefecundate, care prin partenogeneza, au fost stimulate să se împartă și să crească, atât timp cât aceste ovule sunt, de asemenea, ca embrionii creați prin fecundarea unui ovul, de natură să declanșeze dezvoltarea unei ființe umane.