FacebookTwitterGoogleLinkedIn


Proprietatea intelectuală – ce este, de fapt?

Proprietatea intelectuală este un termen tot mai des folosit în prezent și luat tot mai mult în serios de companii, indiferent de mărime, atunci când își construiesc strategia de dezvoltare. De ce? Pentru că proprietatea intelectuală reprezintă, direct și indirect, o importantă sursă de venit, de creștere a vânzărilor și a notorietății.

Drepturile de proprietatea intelectuală sunt drepturi recunoscute de legile naționale și internaționale (link către FAQ unde vor fi citate legile principale sau instituțiile care reglementează proprietatea intelectuală), prin care titularul poate folosi și valorifica rezultatele unui proces de gândire creativă sau rațională. În același timp, este interzisă copierea, contrafacerea sau folosirea lor de către alte persoane sau entități diferite de titularii acestor drepturi.

Totuși termenul în sine trezește nedumeriri: cum poate ideea să devină proprietate? Ei bine, proprietatea intelectuală este un termen generic care se referă la drepturile asupra unor bunuri intangibile precum ideile, gândurile, creațiile, textele, desenele.

Despre ce fel de proprietate vorbim?

Drepturile de proprietate intelectuală se referă la patru categorii de ”produse”principale ale gândirii: brevetele de invenție, mărcile, drepturile de autor, desenele și modelele industriale.

Brevetele de invenție  reprezintă recunoașterea oficială a dreptului inventatorului si a celui îndreptățit la acordarea lui asupra unei invenții. Invențiile brevetabile pot fi aplicații ale descoperirii, ale unei soluții tehnice aplicabile pentru o problemă tehnică ce poate fi pusă în aplicare.

Mărcile sunt, de cele mai multe ori, reprezentări grafice ale unor semne distinctive menite să diferențieze un produs sau serviciu al unei companii de cele ale concurenței. Cele mai folosite sunt mărcile formate din cuvinte, logo-urile, litere, numerale, imagini, culori și combinații de culori. Tot mărci sunt considerate și anumite forme tridimensionale (forma sticlei Coca-Cola de 0,25l)  dar și sunete (sunetul motorului Harley Davidson) sau gusturi.

Drepturile de autor se acordă, de obicei, pentru crearea unor opere fie scrise, muzicale sau vizuale de complexități diferite. Protejate de drepturile de autor pot la fel de bine să fie romanele, articole de presă sau științifice, scenarii de film, versurile unui cântec, partituri muzicale, coregrafia sau conceptul unui spectacol.

Desenele și modelele industriale , reunite generic sub termenul de design, sunt și ele protejate prin certificate de înregistrare. Astfel sunt protejate forma  unui produs, aspectul său general sau al unei componente, un model de haină sau mobilă și orice alt desen sau model legat de aspectul exterior al produsului.

Cât timp desenele sau modelele sunt  înregistrate, titularul are dreptul să interzică oricărui terț să le utilizeze, fără consimțământul său, în cadrul comerțului (reproducere, fabricare, comercializare, oferire spre vânzare, punere pe piață, import, export sau încorporarea în alt produs).

De ce sunt importante drepturile de proprietate intelectuală?

În primul rând, ca orice drept de proprietate (asupra unei locuințe, mașini, teren sau simplu obiect), vă protejează de însușirea sau folosirea sa de către terți.

Pentru o afacere, un drept de proprietate este un activ ce poate fi valorificat în relațiile comerciale. În plus, reprezintă o garanție a originii și autenticității unui produs sau serviciu, ceea ce constituie un argument puternic în fața unui investitor și în fața potențialilor consumatori. A deține un drept de proprietate intelectuală vă oferă control asupra folosirii unei mărci sau invenții, creații sau a unui produs de design.

Prin urmare, dreptul de proprietate intelectuală vă oferă puterea de a folosi un produs al creației sau gândirii în dezvoltarea unor viitoare produse, penetrarea unei noi piețe, poziționarea față de concurență, adică în dezvoltarea companiei.

2148 View