Termeni și Condiții

Site-ul www.ropatent.com este un site de prezentare cu informație gratuită, furnizat ca atare de către Cabinet Individual Claudiu Feraru cu sprijinul colaboratorilor și partenerilor săi și care va fi numit în continuare ropatent.com.
Ropatent.com este un site în limbile română și engleză creat, dezvoltat și operat de Cabinet Individual Claudiu Feraru, căruia i se aplică următorii Termeni și Condiții care includ, dar fără a se limita la acestea, toate textele, pozele, mesajele, uneltele interactive, produsele digitale, evenimentele și recomandările publicate în toate paginile site-ului.
Ropatent.com nu va fi considerat responsabil pentru orice încălcare a acestor Termeni și Condiții. Dacă nu sunteți de acord cu conținutul prezentului document vă rugăm să nu vă autentificați și să nu utilizați serviciile, oricare ar fi acestea. Vă rugăm ca de fiecare dată când reveniți pe acest site să verificați dacă Termenii și Condițiile au fost modificați. Utilizarea în continuare a site-ului implică acceptarea de către dumneavoastră a acestor Termeni și Condiții.
Accesul dumneavoastră la acest site desemnează acordul cu termenii de utilizare prezentați în acest document. Accesul neautorizat, distribuția, reproducerea, copierea, restransmiterea, publicarea, vânzarea, utilizarea comercială sub orice formă sau oricare alt tip de transfer a oricarei părți din site-ul ropatent.com, inclusiv dar fără a se limita la acesta, a întregului conținut, a serviciilor, a produselor digitale, evenimentelor, etc. sunt prin prezenta strict interzise. O condiție adițională a utilizării acestui site este garanția tuturor utilizatorlor că nu vor folosi acest site în orice scop care să încalce regulile și regulementele în vigoare și care să fie în dezacord cu Termenii și Condițiile aici menționați.
Funcționare
Utilizatorul este de acord că utilizarea acestui site se face pe propria răspundere. Ropatent.com nu garantează că acest site va funcționa fără întreruperi sau fără erori. Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări și îmbunătățiri la structura ropatent.com, ceea ce poate atrage disfuncționalitatea sa temporară, totală sau parțială.
Ropatent.com își rezervă dreptul să completeze și/sau să modifice acești Termeni și Condiții cu Termeni Adiționali care se vor publica în pagina serviciului corespunzător căruia acei termeni li se aplică. Prin prezenta sunteți de acord ca acești Temeni Adiționali fac parte din Termeni și Condiții și se supun acelorași reguli.

Drepturile utilizatorilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
Legea nr. 677/2001 reglementează drepturile utilizatorilor în ce privește utilizarea de către site-uri ale datelor cu caracter personal. Astfel, utilizatorii înscriși la serviciile de tip newsletter pe site-ul ropatent.com au următoarele drepturi:

  • dreptul la informare
  • dreptul la acces la date
  • dreptul de intervenție
  • dreptul de opoziție
  • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
  • dreptul de a se adresa justiției
  • dreptul să facă plângere la autoritatea de supraveghere

În urma înscrierii pentru primirea newsletter-ului, ropatent.com vor reține numele și adresa de e-mail ale utilizatorului. Aceste informații nu vor fi afișate public. Datele de identificare salvate de ropatent.com se supun Politicii de Confidențialitate.

Notificări și Comunicare
Prin prezenta sunteți de acord să primiți din partea ropatent.com notificări despre utilizarea site-ului pe adresa de e-mail cu care v-ați înscris pentru primirea newsletter-ului.

Asumarea riscului
Folosire Internetului și a acestui site se face prin asumarea personală a riscului de către utilizator și este supusă legilor și reglementărilor locale, naționale și internaționale. Deși ropatent.com depune efoturi continue pentru a asigura un site sigur și de încredere, trebuie să aveți în vedere că nu putem garanta confidențialitatea oricăror informații transmise prin intermediul acestui site. Astfel ropatent.com și personalul direct sau indirect implicat nu poate fi tras la răspundere pentru securitatea informațiilor transmise prin Internet.